Đừng bao giờ tin vào đàn ông! Yêu 5 năm bất chấp tất cả. Cưới nhau 3 năm có 2 đứa con và giờ nghẹn đắng! Chỉ vì người khác bên ngoài mọi thứ tan vỡ. Nên nhớ chỉ có bố mẹ bạn là người không bao giờ lừa dối bạn! Cứ nghĩ zalo là "Chúa tể của những chiếc sừng" đối với ng khác nào ngờ mình cũng chính là nạn nhân! Ok. Tôi ổn. Chỉ khóc hôm nay thôi!
0