Cho e hỏi bé nhà e 8t, tối ngủ cứ quay đều vòng vòng, ngồi dạy, vật qa vật lại. Làm gì để cải thiện cho bé ạ?