Bsi ơi, hiện em được 15w 3 ngày mà sáng giờ lâu lâu em hay bị đau phần dưới bụng sát phần mu. Có sao ko bsi em lo quá