Các mom có kinh nghiệm xem miệg bé e là bị j vậy ạ. Mấy hột trắg trắg là bị dộp. Nhưg s lại có dòg chảy máu ạ. E lo quá

Các mom có kinh nghiệm xem miệg bé e là bị j vậy ạ. Mấy hột trắg trắg là bị dộp. Nhưg s lại có dòg chảy máu ạ. E lo quá