Bác sĩ ơi e bầu 33 tuần có phải làm xét nghiệm gì không ạ

Bác sĩ ơi, em 33 tuần có phải làm xét nghiệm gì không ạ