36tuân

Em được 36 tuần mà bụng hay bị căng cứng, mọi người cho em hỏi có sao không ạ