Hổ đực 21w5d

Các mẹ cho em hỏi 1 xíu ạ. Hổ đực họ Đỗ nên đặt tên gì cho đẹp ạ...?❤️