Ăn dặm và ngủ xuyên đêm

Bs ơi bé nhà em 7,5 tháng ăn dặm chỉ huy dc ít và ti mẹ suốt đêm. Bs chỉ cho em cách cho bé ăn dặm đúng và cai ti đêm ạ