loan nguyễn

e đang bầu 23 tuần 3 ngày .nay e bắt đầu bị sổ mũi hắt hơi nhiều thì có nên can thiệp bằng thuốc k ak và nếu phải dùng thù nên dùng loại nào cho an toàn thưa các bac sĩ

Buy to see

Khóa Học Thực Hành Thai Giáo: 280 Ngày Yêu Thương Và Gắn Kết

XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN TIỂU ĐƯỜNG THAI KỲ