Luyện easy cho con

Bé nhà e được 7d tuổi và e đang luyện easy cho bé. Bé ti mẹ trực tiếp. Tới cữ bú, e đánh thức bé dậy nhưng lần nào bé cũng ti trong trạng thái ngủ và k thể thức được mặc dù e đã đánh thức bé nhiều lần. Có cách nào để cai ti ngủ cho bé k ạ Và làm sao để biết bé bú trọn được hết sữa sau ạ

Buy to see

Giáo dục sớm mới: Phát triển toàn diện cho trẻ 0 - 6 tháng

Ăn - Ngủ: Nếp sinh hoạt EASY 3 cho bé 0-6 tuần tuổi