Em bị lợm giọng, ho đờm và ngạt mũi 2 ngày nay

Em bị lợm giọng, ho đờm và ngạt mũi 2 ngày nay, người thấy hơi lạnh nhưng chỉ 37.5 độ thôi. Cho em hỏi như vậy có bị ảnh hưởng gì tới sức khoẻ của con không ạ? Em được 11 tuần 5 ngày ạ.

Buy to see

Khóa Học Thực Hành Thai Giáo: 280 Ngày Yêu Thương Và Gắn Kết

Thai giáo âm nhạc: Do you build a snowman