BS oi cho e hỏi cái

E bầu đôi 34 tuần chân phù nhiều đau mỗ cả ngày , khó ngủ mà Xn nước tiểu chỉ số như thế này có sao không ạ