Sự phát triển của thai nhi

Hổ đực ds 19/12 có ai chung k ạ..