Biếng ăn

Bé e hiện tại là 7m22d e cho bé bắt đầu ăn dặm đk 1th ăn kiểu truyền thống 2-3 hôm nay bé có biện tượng k chịu ăn bón là mím chặt môi thực đơn ăn dặm rất là đa dạng các loại rau. Giờ e cần làm gì để bé ăn chở lại ạ

Buy to see

Giáo dục sớm 7-12 tháng mới

Ăn - ngủ: Bé ăn dặm không chịu uống sữa có sao không?