Sức khỏe

Chào bs. E thai 14w. Mà nay ra dịch trắng đục hơi đục, nhưng không hôi và không ngứa. Trước khi chưa mang thai gần tới ngày đèn đỏ e cũng hay có hiện tượng vậy. Mà giờ có thai cũng bị. Mong bs tư vấn vậy có ảnh hưởng tới e bé k và cho e biện pháp. E cảm ơn