Giải đáp thắc mắc

Em chậm kinh 33ngày nhưng em chưa thử que không biết có thai không mn giúp em với ai em cảm ơn……??