Masgage bụng như thế bào để tương tác với bé

Bác sĩ cho em hỏi bầu 19w rồi thì massage bụng như thế nào là đúng cách ạ. 19w rồi vẫn chưa thấy e bé máy hay đạp, nhưng cứ bị hay nhói đau ở bụng dưới phía bên phải ạ

Buy to see

Khóa Học Thực Hành Thai Giáo: 280 Ngày Yêu Thương Và Gắn Kết

Thai giáo âm nhạc: Twinkle Twinkle Little Star