Bs cho em xin ý kiến vs ak

Con em nay đk 23 ngày mà từ lúc sinh da giờ bé em cứ nằm nghiêng 2 bên không bao giờ nằm thẳng cho dù e lm mọi cách và mua gối định hình mà bé cứ nghiêng vậy có ảnh hưởng gì rên bé không ạ