Xin hỏi Bs uống thuốc này có cần bổ sung thêm sắt ko?Thai 23w4d

Xin hỏi Bs uống thuốc này có cần bổ sung thêm sắt ko ?Thai em nay 23w4d

Buy to see

Khóa Học Thực Hành Thai Giáo: 280 Ngày Yêu Thương Và Gắn Kết

LO SỢ VÀ ÁP LỰC KHI MẸ BỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ