Acid folic 3 tháng đầu

E dang đang 9 tuần, trước đó có dung dc 20 ngay =20 viên acid folic rồi, vậy tuan 9 nay có tiep tuc uong them mỗi ngày 1 viên, hay chỉ cần bổ sung qua ăn uống thôi ạ