Cho em hỏi thời gian để uống Sắt - Vitamin tổng hợp va canxi ntn cho hợp lý v bác

Cho em hỏi thời gian để uống Sắt - Vitamin tổng hợp va canxi ntn cho hợp lý v bác sĩ