Câu hỏi

Bác sĩ cho em hỏi ? Mẹ bầu mệt quá có truyền nước được không ạ? Mẹ mệt có ảnh hưởng đến con không? Em cảm ơn bác sĩ ạ