Nuôi con 0-1tuoi

Con e 10 tháng mấy rồi mà bé chưa tự mình đứng lên chưa đi được . vậy e có cần dẩn bé đi khám hôn chuyên gia.nuoi con mà ai cũng chê con e nhỏ con yếu .e cũng đâu muốn con e như vậy đâu