Vấn đề về răng miệng

Bác sỹ cho e hỏi, e bầu 19 tuần. Răng trong cùng của e bị sâu không hàn dk nữa e muốn bọc răng liệu có bị làm sao không ạ

Buy to see

Khóa Học Thực Hành Thai Giáo: 280 Ngày Yêu Thương Và Gắn Kết

TRÂN TRỌNG NHỮNG THAY ĐỔI CỦA CƠ THẾ