Ốm ngén

Dạ mình bầu được 7 tuần nhưng mình bị ngén mệt người kiểu lã người , ngưởi mùi gì cũng ngén , k muốn ăn . Không biết có cách nào hết nghén không ạ ? Với lại mình thèm ăn chè lắm , nhưng chè có nước cốt dừa thì có ăn được không ạ ?