Thuốc

Chào bác sĩ ah. E thai đôi 12 tuần. Muốn bổ xung vitamin và sắt. E uống 2 loại thuốc như hình được ko ah. Và liều lượng bao nhiu ah