Uống nước dừa

Tuần thứ 13 đã uống được nước dừa chưa ạ. Uống ngày 1 quả nhỏ thì có được k bác sĩ?

Buy to see

Khóa Học Thực Hành Thai Giáo: 280 Ngày Yêu Thương Và Gắn Kết

Thai giáo âm nhạc: Nhạc giao hưởng cho con (Vol2)