Bé 4m27d đã tập ngồi dc không ạ!

Cho em hỏi bé mấy tháng bắt đầu tập ngồi được ạ?

Buy to see

Giáo dục sớm mới: Phát triển toàn diện cho trẻ 0 - 6 tháng

Sự phát triển của trẻ 4 - 5 tháng tuổi