Giải đáp thắc mắc khi su dụng thuốc progendo 200gm

Em dùng thuốc progendo theo đơn của bệnh viện từ dũ cho nhưng em cảm thẩy đau bụng dưới như bi hành kinh có phải ngưng thuốc hay vẫn tiếp tục sài a… vì chư đến ngày tái kham.. k bt có nguy hiểm cho em be không ạ

icon

#Thử thách Thai giáo

317095 peoples joined