Máu loãng, hay chảy máu chân răng, động đâu chảy máu đó.

Có ai bầu mà hơi sứt tí cũng chảy máu nhiều k ạ, xong máu chảy ra nhìn nhạt với loãng . 🤧 E hay bii chảy máu với lúc thử máu mao mạch máu lan ra k thành giọt luôn 😓😓