Bé 9 tháng trườn chưa bò.

Bé nhà em 9 tháng mà vẫn trườn, chưa bò. Như vậy có sao không?

Buy to see

Giáo dục sớm 7-12 tháng mới

Vận động: Dạy trẻ đi an toàn