Hỏi về chỉvsoos máu và siêu âm.

Bác dĩ cho em hỏi các chỉ số máu xét nghiệm in đậm có sao không ạ. Em bầu thai đôi hiện đang 24 tuần thì mình có nên siêu âm đầu dò âm đạo không ạ.