Dạ chuyên gia cho e hỏi ạ

Bé nhà e 11,5 tháng nhưng chưa nói được liệu bé có chậm nói không ạ

Buy to see

Giáo dục sớm 7-12 tháng mới

Ngôn ngữ: Bé tập nói 2-3 từ đơn giản đầu tiên