Tiêm uốn ván???

Bầu 21 tuần ,tuần thứ bao nhiêu là tiêm uốn ván vậy bác sĩ? Vừa rồi em khám bác sĩ chỉ kê sắt uống thôi ,có cần phải bổ sung thêm gì ko ah?

Buy to see

Khóa Học Thực Hành Thai Giáo: 280 Ngày Yêu Thương Và Gắn Kết

TIỀN SẢN GIẬT