Con biếng bú

Con e đc 1thang 4 ngay mỗi lần uh đc 90ml sữa bé bú bình hoàn toàn mỗi lần bé bú là hai mẹ con phải đánh vật với nhau bé mới bú hết đc sữa cho e hỏi trong thời gian nay thì bé cần bao nhieu ml sữa trong ngày ạ