Thai kì

Bị doạ sẩy thai 5 tuần bs cho thuốc dưỡng jo thấy ra máu ít. Bóc tách tới 30% vậy có hi vọng k các mom