Cổ chưa cứng hẳn có nên cho bé bơi thuỷ liệu ?

- Bé nhà e tròn 2 tháng cổ chưa cứng hẳn có đi bơi thuỷ liệu đc ko ạ ? - Trước giờ em ít cho bé chơi như video. Giờ em bắt đầu cho bé tiếp xúc bà chơi bao lâu và nên chơi thời điểm nào trong ngày ạ ?

Buy to see

Giáo dục sớm mới: Phát triển toàn diện cho trẻ 0 - 6 tháng

Vận động: Hướng dẫn bé chơi tự lập giai đoạn 0-3 tháng