Sử dụng thuốc âm đạo

Em có thai 16 tuần và lâu lâu đau bụng dưới bên trái và phải, nằm nghỉ hết và bác sĩ cho em đăt thuốc này. Em không rõ có ảnh hưởng em bé không ạ? Em không ra máu, nằm nghỉ sẽ hết đau.

Buy to see

Khóa Học Thực Hành Thai Giáo: 280 Ngày Yêu Thương Và Gắn Kết

NHỮNG THAY ĐỔI TÂM LÝ CỦA MẸ BẦU TRONG TAM CÁ NGUYỆT THỨ 2