Ăn đêm

Cữ ăn của bé trong đêm lúc bé oe oe đòi ăn thì có cần phải bồng ra khỏi cũi, cho ăn sau đó vỗ ợ hơi ko ạ, hay vẫn cho bé nằm trong cũi ăn ạ (không phải df)