Ngủ ko sâu giấc

Bé nhà e 8tuần5ngày, đang theo e3,5 hai ngày nay giấc ngày bé khó ngủ sau khi đặt được tầm 5 phút là dậy, hỗ trợ ti giả thì ngủ thêm đc tầm 30 phút dậy khóc phải bế dậy ru mà cứ đặt xuống lại tỉnh. Giấc đêm thì sau khi ăn xong vỗ ợ thực hiện trình tự ngủ đêm nhưng bé ngủ lơ mơ xong tí lại tỉnh có khi dậy trớ ra