Lịch ăn ngủ

Bé gái e 11m10d hiện theo easy 2-3-4, chỉ được 6,5kg, xin chuyên gia cho e lịch sinh hoạt giờ ăn cũng như bú với ngủ một cách hợp lý nhất để bé có thể ăn và bú tối đa

Buy to see

Giáo dục sớm 7-12 tháng mới

Bé 11-12 tháng biết làm gì?