Chiều dài ctc

Cho e hỏi 16 tuần đo chiều dài ctc đc 33mm có ổn k ạ? Chiều dài ctc sẽ dài lên hay ngắn đi khi thai lớn hơn ạ?