Ti đêm

Bé e thường đòi bú khoảng 5-5h30 sáng nên tầm 7-7h30 bé dậy bú cữ sáng k hiệu quả thành ra ngủ nap 1 chỉ đc 50’. Đêm bé thường đòi ti 3 tiếng 1 lần. Nên e muốn hỏi lịch bú đêm như nào phù hợp 1. Nếu cữ bú trc khi ngủ khoảng 19-20h thì có cần cho dreamfeed k? Nếu cho df thì cữ kế tiếp kéo tới mấy giờ để cữ sáng là 7-7h30 2. Nếu k cho df thì để bé dậy bú theo nhu cầu hay sao? Và cữ trc cữ sáng 7-7h30 sẽ là mấy giờ?

Buy to see

Giáo dục sớm mới: Phát triển toàn diện cho trẻ 0 - 6 tháng

Ăn - ngủ: Tuần khủng hoảng của trẻ sơ sinh (Wonder Week) và những điều cần biết.