Chăm sóc bé

Bé nhà e hnay được 1m2d, 3 hôm nay bé đi ngoài có 1 lần và xì hơi nhiều, như vậy bé bị sao ak! Với bé sơ sinh có dùng đk 2 loại này không ak!