Phân bé 1 tháng 14 ngày

Xin chào các chuyên gia Bé em hôm nay có đi phân xanh như trong ảnh, không biết là do sắt trong sữa công thức hay là do bé bú mẹ sữa đầu nhiều nên bị Hiện tại bé chủ yếu bú sữa mẹ, sữa công thức em chỉ dặm thêm 100ml/ ngày Em càm ơn