Sức khỏe

Dạ chào bs, hiện tại e đang ở tuần thai 9, lúc ngủ sắp sâu giấc chân hay giật vậy có làm sao k ăn