Luyện ăn ngủ

Bé e 1m13d, ngày ăn vặt ngủ vặt, khó vào giấc ngủ. E muốn theo easy 3,5, e nên bắt đầu từ đâu ạ?