Em muốn biết ạ

Bs cho em hỏi có thai có được chuyền nước k ạ