Cách luyện easy

Chào bs . Bé e dc 11d ạ. Mỗi lần bé dậy ti là ngủ trên tay mẹ, đặt xuống bé lại tỉnh quấy la, quần cả 2 tiếng rôi mới ngủ lại. Trua 12h30 bé dậy cũng vậy ạ . Đên hơn 3h chièu vân chưa ngủ lại. Nhờ bs tv giúp e ạ. Chứ e stress quá ạ

Buy to see

Giáo dục sớm mới: Phát triển toàn diện cho trẻ 0 - 6 tháng

Ăn - ngủ: Nếp sinh hoạt EASY 3 cho bé 0-6 tuần tuổi