Dạy trẻ MTXQ

Dạ chuyên gia cho em hỏi ạ...bé 4 tháng mình nên tráo mỗi lần bao nhiêu thẻ ạ, mỗi ngày nên cho bé học bao nhiêu buổi ạ và có nên đổi thẻ thường xuyên không ạ.

Buy to see

Giáo dục sớm mới: Phát triển toàn diện cho trẻ 0 - 6 tháng

Trí tuệ: Dạy trẻ thẻ thế giới xung quanh